Hiển thị tất cả 12 kết quả

Kim Nguyễn AgroTech – Chuyên cung cấp giải pháp công nghệ, máy thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam (Liên hệ: 0938613408).

Máy vắt sữa chân không & phụ kiện

Giàn máy vắt bò sữa cố định

Máy vắt sữa chân không & phụ kiện

Máy vắt sữa bò đôi di động

Máy vắt sữa chân không & phụ kiện

Máy vắt sữa bò đơn cố định

Máy vắt sữa chân không & phụ kiện

Máy vắt sữa bò đơn di động

Máy vắt sữa chân không & phụ kiện

Máy vắt sữa dê đôi di động

Máy vắt sữa chân không & phụ kiện

Máy vắt sữa đôi cố định

Máy trộn rải thức ăn TMR

Model Booster

Máy trộn rải thức ăn TMR

Model Cobra

Máy trộn rải thức ăn TMR

Model Frisbee

Máy trộn rải thức ăn TMR

Model Phantom

Máy trộn rải thức ăn TMR

Model Typhoon