Quản lý đồng ruộng Thông tin canh tác Mọi người trồng trọt nên biết

Quản lý đồng ruộng Thông tin canh tác Mọi người trồng trọt nên biết

Quản lý đồng ruộng Thông tin canh tác Mọi người trồng trọt nên biết

Nền tảng của mọi hoạt động canh tác thành công đều bắt đầu bằng quản lý đồng ruộng thông minh.

Bất kể nông dân hoặc chủ trang trại trồng loại cây trồng nào, sản lượng cây trồng và lợi nhuận của họ phụ thuộc vào các phương pháp quản lý mà cuối cùng bắt đầu bằng việc hiểu và tối ưu hóa việc quản lý đồng ruộng của họ. Quản lý đồng ruộng là rất quan trọng cho dù trang trại có bao nhiêu mẫu đất hay loại cây trồng nào. Nó cũng quan trọng không kém đối với một nông dân trồng trọt theo hàng trồng các loại cây hàng hóa như đậu tương, ngô hoặc lúa mì, một nông dân chăn nuôi gia súc nuôi bò sữa, lợn hoặc gà tây, hoặc những người trồng cây đặc sản sản xuất rau hoặc trái cây tươi ở chợ.

6 sự thật về trang trại mà mọi nông dân nên có trong tầm tay

Khi đưa ra các quyết định thực hành hàng ngày, có những sự thật quan trọng về quản lý đồng ruộng mà mọi nông dân phải luôn biết hoặc dễ dàng tiếp cận liên quan đến việc sử dụng đất. Phần mềm được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu quản lý của nông dân, như phần mềm quản lý trang trại của AGRIVI, giúp nông dân theo dõi và phân tích dữ liệu quản lý đồng ruộng của họ.

1) Vị trí trường chính xác

Vị trí cánh đồng chính xác là phần dữ liệu quan trọng đầu tiên mà người nông dân cần để quản lý cánh đồng.

Biết vị trí trường chính xác (tọa độ trường) và ranh giới trường cho phép các công nghệ canh tác chính xác, chẳng hạn như theo dõi thời tiết hoặc hình ảnh vệ tinh. Những nông dân thành công, hướng tới quản lý đồng ruộng thông minh, theo dõi những thứ như điều kiện thời tiết và áp lực sâu bệnh dựa trên tọa độ của đồng ruộng của họ. Điều này cho phép họ phản ứng theo thời gian thực với các sự kiện theo mùa có thể ảnh hưởng đến sản lượng cuối vụ của họ.

Chẳng hạn, hình ảnh vệ tinh có thể tính toán tốc độ tăng trưởng hiện tại của cây trồng và xác định các khu vực có thể cần phân bón bổ sung để hỗ trợ năng suất cây trồng tối ưu.

Ngoài ra, vị trí hiện trường chính xác là điều cần thiết để tìm một lĩnh vực và điều động nhân viên hiện trường từ văn phòng hỗ trợ đến đúng địa điểm. Đặc biệt đối với các trang trại quản lý hàng nghìn mẫu Anh, việc cố gắng tìm một cánh đồng cụ thể trong thời gian bận rộn như thu hoạch có thể gây nhầm lẫn. Việc biết và chia sẻ vị trí hiện trường chính xác với công nhân hiện trường và người điều hành vụ thu hoạch giúp hợp lý hóa các lệnh sản xuất và tối ưu hóa việc quản lý lực lượng lao động.

Xem thêm  Thực hành canh tác thâm canh và bền vững trong nông nghiệp

2) Kích thước trường

Kích thước trường là một phần thông tin rõ ràng nhưng không kém phần quan trọng đối với việc quản lý trường.

Một trong những lý do chính là kích thước của cánh đồng có thể quyết định loại cây trồng nào có thể được trồng trên cánh đồng. Ví dụ, như đã thảo luận, vườn cây ăn quả thường được trồng trong các mảnh đất nhỏ hơn, trong khi các loại cây trồng như ngô hoặc đậu nành thường có diện tích đất lớn hơn. Vì vậy, giả sử một nông dân có diện tích ruộng nhỏ hơn được xác định bởi các yếu tố địa lý như loại đất cụ thể hoặc có thể là ranh giới đường bộ hoặc đường thủy. Trong trường hợp đó, họ có thể sẽ đưa ra các quyết định sản xuất cây trồng khác nhau cho cánh đồng đó so với cánh đồng có diện tích lớn hơn.

Kích thước trường cũng là dữ liệu quan trọng để hỗ trợ các quyết định quản lý trường khác. Chẳng hạn như lượng phân bón cần thiết cho cánh đồng cụ thể đó (phụ thuộc vào kích thước, loại cây trồng và nhu cầu dinh dưỡng). Hoặc, loại hệ thống tưới tiêu nào sẽ phù hợp với cánh đồng đó dựa trên kích thước của cánh đồng?

Quản lý đồng ruộng Thông tin canh tác Mọi người trồng trọt nên biết

3) Sử dụng tại hiện trường

Bên cạnh vị trí và kích thước của cánh đồng, việc sử dụng cánh đồng (ruộng được trồng để làm gì) là thông tin cần thiết cho mọi người quản lý trang trại.

Biết được những cánh đồng họ đã trồng loại cây gì và tổng cộng bao nhiêu mẫu Anh giúp nông dân quản lý hàng tồn kho của họ về các vụ thu hoạch tiềm năng mà họ có thể cần nhập kho và lưu trữ trước khi bán và lập hóa đơn. Ngoài ra, thời gian sử dụng tại hiện trường là một phần thông tin quan trọng khác dành cho nhân viên tại hiện trường và đảm bảo quy trình làm việc hiệu quả. Ví dụ, nông dân trồng cây đặc sản thường tính toán họ thuê bao nhiêu công nhân làm ruộng tạm thời dựa trên diện tích họ đã trồng cho các loại cây cụ thể.

4) Lịch sử bón phân trên ruộng

Bón phân trên mỗi cánh đồng là một điểm dữ liệu quan trọng khác trong quản lý cánh đồng. Biết được đầu vào nào được áp dụng cho một cánh đồng giúp nông dân có được phân tích lịch sử về năng suất của cánh đồng và cho phép họ đưa ra các quyết định quản lý tốt hơn trong quá trình sản xuất theo mùa.

Xem thêm  3 cách sâu bệnh góp phần làm giảm năng suất cây trồng

Ví dụ, nitơ rất quan trọng đối với sản xuất cây trồng nhưng có xu hướng di chuyển qua đất một cách nghiêm trọng. Vì vậy, giả sử một nông dân sử dụng nhiều nitơ hơn lượng mà cây trồng của họ hấp thụ trong suốt chu kỳ sinh trưởng của nó. Trong trường hợp đó, lượng nitơ dư thừa đó sẽ ăn mòn vào các dòng nước gần đó, tác động tiêu cực đến các mục tiêu bền vững của nông dân và góp phần gây ra biến đổi khí hậu (phân bón nitơ giải phóng oxit nitơ, một loại khí nhà kính). Thêm vào đó, họ đã chi nhiều nitơ hơn mức thực sự cần thiết. Nhưng nếu nông dân lưu giữ hồ sơ thực địa tốt về các ứng dụng đầu vào của họ, họ có thể điều chỉnh tỷ lệ ứng dụng của mình bằng cách so sánh lượng nitơ họ rải trên một cánh đồng vào đầu mùa với lượng đạm còn lại sau khi thu hoạch.

5) Luân canh cây trồng theo lĩnh vực

Những người nông dân thực hành quản lý đồng ruộng thông minh luôn biết loại cây trồng nào được trồng trên đồng ruộng của họ trong vài năm qua. Bằng cách đó, họ có thể dễ dàng lên kế hoạch cho các loại cây trồng sẽ được trồng trong tương lai.

Ví dụ, hầu hết nông dân trồng cây hàng hóa của Hoa Kỳ sẽ luân canh ruộng của họ giữa các loại cây trồng, chẳng hạn như ngô sau đậu tương, để phá vỡ chu kỳ sâu bệnh và tối ưu hóa chế độ phân bón. Và một số loại cây trồng, chẳng hạn như các loài hành tây, có thể chứa các bệnh từ đất có khả năng phá hoại có thể tồn tại trong đất trong nhiều năm. Do đó, nông dân phải biết những gì đang phát triển trên cánh đồng của họ trong năm hiện tại và có lịch sử trồng trọt trong nhiều năm.

6) Giá trị pH tại hiện trường, Loại đất và Kiểm tra đất

Thông tin quan trọng nhất về mọi cánh đồng là loại đất và giá trị pH.

Loại đất xác định loại cây trồng nào có thể được trồng trong một cánh đồng cụ thể. Một số loại cây trồng thích đất sét, trong khi những loại khác thích hợp hơn với đất cát. Hơn nữa, loại đất cũng sẽ quyết định việc quản lý nước trên đồng ruộng. Ví dụ, do độ xốp cao, đất cát cần được tưới thường xuyên với lượng nước nhỏ hơn.

Xem thêm  Năng suất cao hơn mà không cần sử dụng phân bón nhân tạo và thuốc trừ sâu?

Trong khi đó, độ pH rất quan trọng để sản xuất cây trồng thành công. Một nông dân có thể quyết định trồng một loại cây trồng để phù hợp với độ pH đất tự nhiên của cánh đồng, chẳng hạn như trồng một loại cây trồng ưa axit như quả việt quất trên cánh đồng có hệ số pH thấp. Hoặc, người nông dân có thể quyết định áp dụng các yếu tố đầu vào để giảm hoặc tăng độ pH của đất để phù hợp nhất với nhu cầu của cây trồng mà họ trồng ở đó.

Cùng với loại đất, những nông dân thành công thực hành quản lý đồng ruộng thông minh sẽ quản lý sản lượng cây trồng của họ dựa trên kết quả kiểm tra đất, bao gồm thông tin quan trọng như giá trị pH của đồng ruộng và mức độ dinh dưỡng. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến các quyết định thực hành dinh dưỡng của nông dân ở cấp quản lý đồng ruộng.

Tại sao quản lý đồng ruộng được thực hiện tốt nhất bằng phần mềm quản lý trang trại?

Có một lượng lớn dữ liệu được lọc qua ống kính quản lý trường. Đối với những người nông dân bận rộn, việc theo dõi dữ liệu đồng ruộng của họ mà không có sự trợ giúp của phân tích dữ liệu và phần mềm quản lý đồng ruộng trở nên khó khăn, nếu không muốn nói là không thể.

Quản lý đồng ruộng thông minh thông qua phần mềm quản lý trang trại AGRIVI được nông dân trên toàn thế giới công nhận là một trong những giải pháp quản lý trang trại hàng đầu trên thị trường. Những người nông dân sử dụng AGRIVI không bao giờ bỏ lỡ một chi tiết nào về cánh đồng và sản lượng mùa vụ của họ. Từ dữ liệu thời tiết thời gian thực, tình trạng bón phân, hình ảnh vệ tinh và lịch sử luân canh cây trồng – AGRIVI bao gồm tất cả các tính năng mà bất kỳ người quản lý trang trại nào cũng cần biết.