Thực Hiện Bảo Vệ Cây Trồng Đúng Thời Điểm Với Thiết Bị Cảnh Báo Dịch Hại Thông Minh AGRIVI

Thực Hiện Bảo Vệ Cây Trồng Đúng Thời Điểm Với Thiết Bị Cảnh Báo Dịch Hại Thông Minh AGRIVI

Thực Hiện Bảo Vệ Cây Trồng Đúng Thời Điểm Với Thiết Bị Cảnh Báo Dịch Hại Thông Minh AGRIVI

Sâu bệnh phát sinh là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến năng suất thấp hơn dự kiến. Thiệt hại có thể rất lớn, tùy thuộc vào kích thước bề mặt, phạm vi lây nhiễm và điều kiện thời tiết. Đặc biệt, điều kiện thời tiết có vai trò quan trọng đối với sự xuất hiện của sâu bệnh. Nhiệt độ thấp hơn hoặc cao hơn, kết hợp với mưa và độ ẩm cao là nguyên nhân khiến nhiều loại sâu bệnh phát sinh. Cảnh báo dịch hại thông minh của AGRIVI giúp bạn phản ứng kịp thời và thực hiện các biện pháp bảo vệ để cứu cây trồng của mình. Làm thế nào để các báo động làm việc? Đối với mọi lĩnh vực bạn có, bạn sẽ nhận được dự báo thời tiết chi tiết. AGRIVI sử dụng các thuật toán nhận dạng mẫu để phù hợp với dự báo thời tiết với các điều kiện tối ưu cho sự xuất hiện của sâu bệnh. Nếu trùng khớp, hệ thống sẽ gửi cảnh báo cảnh báo bạn về khả năng lây nhiễm.

Thực Hiện Bảo Vệ Cây Trồng Đúng Thời Điểm Với Thiết Bị Cảnh Báo Dịch Hại Thông Minh AGRIVI

Ví dụ về báo động dịch hại

Đối với mọi loại sâu bệnh, hệ thống sẽ cung cấp cho bạn một danh sách các hoạt chất mà bạn có thể sử dụng để xử lý loại sâu bệnh này, cho dù đó là hóa chất, hữu cơ hay sinh học. Mỗi hoạt chất có thể được nhấp vào để hiển thị danh sách các sản phẩm thương mại có chứa hoạt chất này.

Xem thêm  Duy trì độ che phủ của Orchard với Hệ thống quản lý trang trại AGRIVI

Thực Hiện Bảo Vệ Cây Trồng Đúng Thời Điểm Với Thiết Bị Cảnh Báo Dịch Hại Thông Minh AGRIVI

Cơ sở kiến thức về dịch hại, bệnh tật và cỏ dại

AGRIVI tự động phát hiện sâu bệnh, nhưng bạn cũng có thể thiết lập cảnh báo sâu bệnh của riêng mình bằng cách tạo cảnh báo thời tiết. Để thiết lập các điều kiện thời tiết, bạn phải nhập các thông tin cơ bản như: khoảng thời gian, nhiệt độ tối thiểu và tối đa trong khoảng thời gian này và các điều kiện thời tiết mong muốn khác. Bạn cũng có thể gán báo thức này cho tất cả các loại cây trồng và cánh đồng của mình hoặc từng loại riêng lẻ. Nếu điều kiện thời tiết phù hợp với các thông số bạn đã nhập, hệ thống sẽ thông báo cho bạn ngay lập tức.

Thực Hiện Bảo Vệ Cây Trồng Đúng Thời Điểm Với Thiết Bị Cảnh Báo Dịch Hại Thông Minh AGRIVI

Thiết lập báo động thời tiết của riêng bạn

Khoa học đã chứng minh rằng bảo vệ đúng thời điểm là bước quan trọng nhất để ngăn ngừa giảm năng suất do sâu bệnh. Nếu thực hiện bảo vệ thực vật sau khi dịch hại xảy ra thì thiệt hại còn cao hơn rất nhiều. Ví dụ, bệnh cháy lá ở lúa mạch (Rhynchosporium secalis) có thể làm giảm năng suất từ 30-50%, bệnh đốm lá nâu (Cercospora beticola) ở củ cải đường có thể làm giảm năng suất từ 20-40% và bọ khoai tây colorado có thể làm giảm năng suất từ 30-50%. %. Đừng đợi sâu bệnh phá hủy mọi thứ mà bạn đã dày công tạo dựng. Đăng ký AGRIVI ngay bây giờ để đảm bảo rằng bạn có công cụ phù hợp cho công việc xử lý sâu bệnh kịp thời.

Xem thêm  Bảo vệ cây trồng của bạn đúng giờ với Thiết bị cảnh báo dịch hại AGRIVI