Canh tác để lãi hoặc lỗ – Biết khả năng sinh lời của bạn

Canh tác để lãi hoặc lỗ – Biết khả năng sinh lời của bạn

Canh tác để lãi hoặc lỗ – Biết khả năng sinh lời của bạn

Kết thúc một vụ canh tác, mỗi người nông dân cần nhận thức đầy đủ về lợi nhuận và năng suất sản xuất nông nghiệp của mình. Nhằm đạt được năng suất, nông dân phải đối mặt với nhiều yếu tố hạn chế năng suất của trang trại. Đất đai sẵn có, chi phí hàng hóa nông nghiệp, điều kiện thời tiết khó khăn, vấn đề tiếp cận thị trường, kiến thức kém và thiếu công nghệ mới đều ảnh hưởng đến hiệu suất của một trang trại. Năng suất trang trại rất quan trọng vì nhiều lý do; từ việc cung cấp nhiều lương thực hơn, khả năng cạnh tranh tốt hơn trên thị trường nông sản đến các lợi ích cá nhân cho nông dân như thu nhập, sức khỏe và phúc lợi, cũng như khả năng tăng sản lượng lao động. Nếu bạn kiếm sống bằng nghề nông, bạn nên quan tâm đến báo cáo trang trại hàng năm để phân tích lãi lỗ trong trang trại của bạn. Có một số cách để báo cáo thu nhập và chi phí từ các hoạt động nông nghiệp của bạn.

năng suất năng suất

Đất đai là tài nguyên quan trọng của nông dân, xác định tiềm năng năng suất tối đa cho một loại cây trồng và các giống của nó. Do đó, một trong những chỉ số năng suất quan trọng là năng suất sản lượng, chỉ số này cho biết hiệu suất của một loại cây trồng cụ thể trên một héc-ta/mẫu Anh đất. Hiểu được giống cây trồng nào hoạt động tốt nhất là rất quan trọng đối với việc lựa chọn giống cây trồng và tối ưu hóa sản xuất trong tương lai.

Xem thêm  Công nghệ CA không chỉ mang đến dung lượng lưu trữ

Canh tác để lãi hoặc lỗ – Biết khả năng sinh lời của bạn

Thực hành nông nghiệp tốt khuyến nghị lập kế hoạch mùa vụ xác định số lượng sản lượng dự kiến và dự báo giá bán để hiểu thu nhập có thể có trên mỗi loại cây trồng và giống. Nếu một kế hoạch theo mùa được tạo, bạn có thể tự đánh giá mình liên tục – cho dù bạn đang thực hiện kém hay hiệu suất cao.

Canh tác để lãi hoặc lỗ – Biết khả năng sinh lời của bạn

Phân tích tài chính trang trại

Tài chính rất quan trọng đối với mọi loại hình sản xuất nông nghiệp. Bạn có thể trang trại miễn là bạn có tiền. Đó là lý do tại sao việc theo dõi chi phí, doanh thu và dòng tiền lại quan trọng đến vậy. Điều cần thiết là người nông dân phải có toàn quyền kiểm soát tổng chi phí sản xuất. Theo dõi dòng tiền là điều cần thiết bởi vì chỉ bán tất cả hàng hóa nông nghiệp không đảm bảo lợi nhuận. Tuy nhiên, thực sự được trả tiền cho tất cả các hàng hóa, do đó tầm quan trọng của việc giữ cho dòng tiền trên không. AGRIVI giúp bạn quản lý tài chính một cách đơn giản và trực quan, đồng thời đảm bảo bạn theo dõi cẩn thận tất cả các giao dịch để có cái nhìn tổng quan minh bạch và rõ ràng về doanh thu, chi phí và dòng tiền của bạn.

Canh tác để lãi hoặc lỗ – Biết khả năng sinh lời của bạn

Lợi tức đầu tư (ROI)

Hiểu năng suất sản lượng và hiệu quả chi phí của sản xuất cây trồng là chìa khóa để hiểu KPI canh tác cuối cùng (chỉ số hiệu suất chính) – lợi tức đầu tư trên mỗi vụ mùa. Lợi tức đầu tư trên mỗi vụ mùa được tính bằng cách so sánh tổng doanh thu và chi phí cho mỗi vụ sản xuất. Điều này cung cấp một cái nhìn tổng quan rõ ràng về tình trạng đầu tư cho mỗi loại cây trồng và nhanh chóng hiển thị liệu một loại cây trồng có lãi hay vẫn đang chờ hòa vốn.

Xem thêm  Xói mòn đất

Canh tác để lãi hoặc lỗ – Biết khả năng sinh lời của bạn

Hiểu ROI của sản xuất cây trồng giúp hiểu được loại cây trồng nào mang lại lợi nhuận. Sản xuất cây trồng có lợi nhuận là chìa khóa để có một doanh nghiệp nông nghiệp bền vững và khả thi, đặc biệt là khi các nguồn tài nguyên như đất đai rất khan hiếm. Điều hành một trang trại mà không có cái nhìn sâu sắc về tất cả các khía cạnh năng suất của nó cũng giống như việc bị bịt mắt lái một chiếc ô tô.

AGRIVI giúp nông dân thu được nhiều lợi nhuận hơn thông qua nhiều bộ bảng điều khiển và báo cáo khác nhau được xây dựng để dễ dàng phân tích và ra quyết định dựa trên dữ liệu.