Thực hành trang trại bền vững kết nối chặt chẽ với thiên nhiên: Canh tác sinh học

Thực hành trang trại bền vững kết nối chặt chẽ với thiên nhiên: Canh tác sinh học

Thực hành trang trại bền vững kết nối chặt chẽ với thiên nhiên: Canh tác sinh học

Các hoạt động canh tác thâm canh dẫn đến nhiều hậu quả tiêu cực về môi trường, ảnh hưởng đến các nguồn tài nguyên canh tác quan trọng nhất là đất và nước. Việc tìm kiếm sự cân bằng phù hợp giữa sản xuất lương thực và bảo vệ môi trường cho phép phát triển các phương pháp canh tác bền vững.

Nguồn gốc của nông nghiệp năng động sinh học

Vào những năm 1920, những người nông dân thực hành lo ngại về sự suy giảm khả năng sinh sản của hạt giống, sức sống của cây trồng và sức khỏe động vật, tất cả đều quan trọng đối với các hoạt động canh tác bền vững. Việc tìm kiếm những thực hành trang trại bền vững này đã đưa họ đến với Tiến sĩ Rudolf Steiner, người đã tổ chức các buổi thuyết trình và trình bày trang trại như một cơ thể sống, khép kín và tự duy trì, chịu trách nhiệm tạo ra sức khỏe và sức sống của từng cá nhân. Tiến sĩ Steiner đã phát triển một loạt các chế phẩm vi lượng đồng căn được sử dụng để bồi đắp đất, phân hữu cơ và cây trồng với sự cộng tác của các lực lượng quan trọng. Những hiểu biết và thực hành khoa học tâm linh của Steiner đã khai sinh ra một phương thức canh tác mới: canh tác sinh học.

Xem thêm  Làm thế nào để chọn gói trái cây và rau phù hợp?

Canh tác sinh học là gì?

Nông nghiệp sinh học là một cách tiếp cận toàn diện, sinh thái và đạo đức đối với nông nghiệp, dựa trên những hiểu biết sâu sắc về tâm linh. Những nông dân sử dụng phương pháp này quản lý trang trại của họ như một hệ sinh thái đa dạng và cân bằng, tạo ra sức khỏe và khả năng sinh sản. Bảng sau đây minh họa sự khác biệt giữa các nguyên tắc của thực hành trang trại công nghiệp và sinh học:

Thực hành trang trại bền vững kết nối chặt chẽ với thiên nhiên: Canh tác sinh học

Thực hành trang trại năng động sinh học

Thực hành trang trại năng lượng sinh học được thiết kế để kích thích và duy trì khả năng sinh sản, sức khỏe và khủng bố vốn có của trang trại thông qua việc tích hợp cây trồng và vật nuôi, khôi phục đa dạng sinh học trong trang trại và hợp tác với ảnh hưởng của mặt trời, mặt trăng và các hành tinh. Nhiều nông dân năng động sinh học dựa vào lịch thiên văn để lên kế hoạch cho các hoạt động như cắt tỉa, trồng trọt, thu hoạch và phun thuốc. Việc nhấn mạnh tầm quan trọng của quan sát định tính, thay vì chỉ dựa vào dữ liệu định lượng, là một đóng góp toàn diện quan trọng cho lĩnh vực nông nghiệp bền vững.

Thực hành trang trại bền vững kết nối chặt chẽ với thiên nhiên: Canh tác sinh học

Hình thức canh tác hữu cơ này bao gồm các biện pháp như trồng cây che phủ, thiên địch gây hại tự nhiên, ủ phân hữu cơ, trồng trọt và thu hoạch theo các giai đoạn của mặt trăng và điều kiện thiên thể. Quản lý trang trại năng động sinh học bao gồm chuẩn bị phân hữu cơ, như một thực hành trang trại được đề xuất bởi Rudolf Steiner, bao gồm:

  • Đóng gói sừng bò bằng phân bò và chôn xuống đất cho mùa đông
  • Đóng gói silica trong sừng bò và chôn xuống đất cho mùa hè
  • Gieo cỏ thi nở hoa vào bong bóng hươu, phơi nắng mùa hè, mùa đông chôn
  • Nhét hoa cúc vào ruột bò, mùa đông đem chôn
  • Nhổ toàn bộ cây tầm ma và chôn nó xuống đất được bao quanh bởi rêu than bùn trong cả năm
  • Đóng gói vỏ cây sồi xay trong hộp sọ rỗng còn nguyên màng và chôn nó trong đầm lầy
  • Nhét hoa bồ công anh vào mạc treo ruột bò hoặc màng bụng rồi chôn qua đông
  • Nước hoa nữ lang được lên men trong vài tuần
  • Sử dụng trà đuôi ngựa như một phương pháp để kiểm soát tình trạng nấm.
Xem thêm  Canh tác theo hợp đồng ở Mỹ: Bắt đầu từ đâu

Thực hành trang trại bền vững kết nối chặt chẽ với thiên nhiên: Canh tác sinh học

Nông dân năng động sinh học có thể đưa phần mềm quản lý trang trại AGRIVI vào thực hành trang trại của họ. Bằng cách sử dụng AGRIVI, họ có thể theo dõi tất cả các hoạt động của mình, bao gồm giờ làm việc, vật liệu hữu cơ và tài chính được sử dụng trong trang trại của họ, dẫn đến việc theo dõi đầy đủ năng suất và lợi nhuận của trang trại.

Đừng phó mặc mọi thứ cho mặt trăng; sử dụng AGRIVI để quản lý trang trại sinh học của bạn một cách dễ dàng!