Cung và cầu ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của nông dân như thế nào?

Cung và cầu ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của nông dân như thế nào?

Cung và cầu ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của nông dân như thế nào?

Trong một thị trường cạnh tranh cao, mỗi nông dân đang theo đuổi cơ hội thành công của riêng mình. Nông dân không chỉ phấn đấu để sản xuất năng suất cao và cung cấp cây trồng chất lượng cho thị trường mà còn bán hàng hóa của họ và cuối cùng là đạt được lợi nhuận cao hơn. Do đó, nông dân phải đối mặt với một thách thức để tồn tại trên thị trường.

‘’Trong một thị trường cạnh tranh cao, mỗi người nông dân đang theo đuổi cơ hội thành công của riêng mình.‘’

Cung và cầu ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của nông dân như thế nào?

Mối quan hệ giữa cung và cầu

Cung là một thuật ngữ mô tả số lượng hàng hóa hoặc dịch vụ mà tất cả các nhà sản xuất sẵn sàng cung cấp trên thị trường trong một khoảng thời gian và mức giá nhất định. Mặt khác, nhu cầu đề cập đến số lượng hàng hóa hoặc dịch vụ mà khách hàng sẵn sàng mua trong một khoảng thời gian nhất định và với một mức giá nhất định.

‘’Mối quan hệ giữa cung và cầu sẽ quyết định giá cả thị trường của hàng hóa hoặc dịch vụ.’’

Cung và cầu ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của nông dân như thế nào?

Về quan hệ cung cầu, người nông dân cần biết hai điều quan trọng:

  1. Quan hệ cung cầu quyết định giá cả thị trường của hàng hóa, dịch vụ

Điều này có ý nghĩa gì đối với người nông dân? Ví dụ, trong trường hợp người nông dân định giá thấp, nhu cầu về sản phẩm hoặc dịch vụ của anh ta sẽ tăng lên. Ngược lại, nếu nông dân định giá quá cao thì lượng cầu sẽ giảm.

  1. Giá thị trường sẽ quyết định cung và cầu của sản phẩm hoặc dịch vụ
Xem thêm  Bạn đã sẵn sàng mạo hiểm với ô nhiễm toàn cầu để đạt được mục tiêu không còn nạn đói?

Nếu giá thị trường cao, sự quan tâm của người sản xuất đối với một sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định sẽ tăng lên. Nói cách khác, nguồn cung sẽ tăng lên. Ngoài ra, nếu giá thị trường thấp, sự quan tâm của người tiêu dùng tăng lên, điều đó có nghĩa là nhu cầu tăng lên.

‘’Giá thị trường sẽ quyết định cung và cầu của sản phẩm hoặc dịch vụ.’’

Hãy tìm sự cân bằng giữa cung và cầu

Cung và cầu cũng như giá cả thị trường sẽ tăng và giảm cho đến khi chúng đạt được sự cân bằng, trạng thái này được gọi là trạng thái cân bằng thị trường. Chẳng hạn, nếu giá cam quá cao, phần lớn người tiêu dùng sẽ chọn loại trái cây khác có giá phải chăng hơn. Để đối phó với doanh số giảm, nông dân sẽ phải hạ giá cho đến khi nhu cầu về cam tăng trở lại. Khi cầu về cam cân bằng với cung, thị trường ở trạng thái cân bằng.

Cung và cầu ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của nông dân như thế nào?

Trong một thị trường không được kiểm soát, cung và cầu quyết định giá thị trường của hàng hóa hoặc dịch vụ, cũng như luồng bán hàng. Bằng cách làm như vậy, quy luật kinh tế cơ bản này ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của người nông dân và do đó ảnh hưởng đến sự thành công trong kinh doanh của anh ta.

Cung và cầu ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của nông dân như thế nào?

Nếu chúng ta nhìn vào bức tranh toàn cảnh, cung và cầu sẽ điều chỉnh toàn bộ sự cạnh tranh trên thị trường. Vì lý do này, mọi nông dân bị thúc đẩy bởi lợi nhuận nên theo kịp tình hình hiện tại trên thị trường và biến thông tin do cung và cầu cung cấp thành lợi nhuận.

Xem thêm  Làm mát trước thay đổi bộ mặt quản lý sau thu hoạch