Hình ảnh vệ tinh như một công cụ mạnh mẽ để quản lý rủi ro

Hình ảnh vệ tinh như một công cụ mạnh mẽ để quản lý rủi ro

Hình ảnh vệ tinh như một công cụ mạnh mẽ để quản lý rủi ro

Sản xuất nông nghiệp có cái hay của nó. Ngành công nghiệp cao quý như vậy nuôi sống toàn bộ nhân loại. Bên cạnh việc nuôi sống con người, nông nghiệp còn cung cấp thức ăn cho động vật và nhiều loại nguyên liệu thô phù hợp cho quá trình chế biến công nghiệp.

Mặt khác, không có ngành nào phụ thuộc vào thiên nhiên nhiều hơn sản xuất nông nghiệp. Một số rủi ro ảnh hưởng đến năng suất cuối cùng là điều kiện thời tiết, sâu bệnh, nguồn nước và chất lượng đất. Đối mặt với rất nhiều rủi ro sản xuất, nông dân và các ngành nông nghiệp thường tìm kiếm các phương pháp tối ưu để quản lý rủi ro. May mắn thay, ngày nay có nhiều công cụ khác nhau để quản lý rủi ro phù hợp trong sản xuất nông nghiệp. Sự phát triển của nông nghiệp kỹ thuật số đã cung cấp các công nghệ như phần mềm quản lý trang trại, trạm thời tiết, các loại cảm biến khác nhau, cảnh báo dịch hại và hình ảnh vệ tinh.

Hình ảnh vệ tinh như một công cụ mạnh mẽ để quản lý rủi ro

Làm thế nào để quản lý rủi ro trong nông nghiệp bằng cách sử dụng hình ảnh vệ tinh?

Sử dụng hình ảnh vệ tinh có thể giúp nông dân và các ngành nông nghiệp thu thập thông tin có giá trị từ các loại chỉ số thực vật khác nhau để phân tích tổng thể sức khỏe và sinh khối của cây trồng. Mặc dù có nhiều chỉ số thực vật và mỗi chỉ số cung cấp thông tin khác nhau, nhưng tất cả chúng đều hoạt động tương tự và có cùng mục đích. Chính xác hơn, điểm chung của tất cả các chỉ số thực vật là chúng đều phân tích điều kiện cây trồng bằng cách sử dụng bản đồ vệ tinh thay vì đi trực tiếp vào thực địa.

Xem thêm  Sản xuất lương thực bền vững theo 5 cách

Nông dân sử dụng hình ảnh vệ tinh trong quản lý cây trồng của họ có thể phát hiện sớm các dấu hiệu rối loạn trong quá trình sinh trưởng của cây trồng. Theo dõi tình trạng của thực vật trong quá trình sinh trưởng bằng cách sử dụng hình ảnh vệ tinh cung cấp khả năng phản ứng kịp thời trong trường hợp bị nhiễm trùng, thiếu chất dinh dưỡng hoặc bất kỳ loại thiệt hại nào. Đôi khi, hình ảnh vệ tinh cho thấy sự xuất hiện của sự phá hoại mà mắt người không nhìn thấy được. Nói cách khác, hình ảnh vệ tinh phát hiện sự lây nhiễm ngay cả trước khi phát triển các triệu chứng thứ cấp.

Nông dân sử dụng hình ảnh vệ tinh trong quản lý cây trồng của họ có thể phát hiện sớm các dấu hiệu rối loạn trong quá trình sinh trưởng của cây trồng.

Khi nông dân phát hiện ra những bất thường của cây trồng, họ có thể điều tra nguyên nhân của chúng là gì và tìm ra giải pháp thích hợp. Bằng cách đó, sử dụng hình ảnh vệ tinh có thể tiết kiệm cho nông dân rất nhiều thời gian. Lý do chính cho điều đó là nông dân không phải thực hiện công việc do thám hàng ngày. Họ chỉ có thể thực hiện việc do thám khi hình ảnh vệ tinh cho thấy có điều gì đó đang xảy ra với thực vật. Quan trọng hơn, hình ảnh vệ tinh cung cấp cái nhìn sâu sắc về vị trí chính xác trên cánh đồng nơi phát hiện một số rối loạn cây trồng. Theo cách đó, khi nông dân cần dò tìm, họ không phải dò tìm toàn bộ cánh đồng mà chỉ một phần cụ thể.

Xem thêm  Truy xuất nguồn gốc thực phẩm: Câu chuyện đằng sau thực phẩm bạn ăn

Hình ảnh vệ tinh như một công cụ mạnh mẽ để quản lý rủi ro

Như một quả anh đào trên đỉnh, hình ảnh vệ tinh cung cấp thêm một thông tin hữu ích. Điều đó đề cập đến việc xác định sự trưởng thành của cây trồng. Lúc đầu, việc xác định độ chín của cây trồng dường như không liên quan đến quản lý rủi ro. Tuy nhiên, thu hoạch vào thời điểm tối ưu là điều ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất và chất lượng cây trồng. Vì lý do đó, những người nông dân thành công thực hành thu hoạch ở độ chín tối ưu của cây trồng và thường sử dụng hình ảnh vệ tinh để phân tích liệu cây trồng đã sẵn sàng cho thu hoạch hay họ vẫn cần đợi thêm một thời gian nữa.

Kết quả tốt nhất trong quản lý rủi ro đến từ việc kết hợp các công nghệ khác nhau như hình ảnh vệ tinh và phần mềm quản lý trang trại. Ví dụ, phần mềm quản lý trang trại AGRIVI cho phép theo dõi tiến độ cây trồng theo thời gian thực và rủi ro trên mỗi cánh đồng dựa trên dữ liệu vệ tinh. Trong AGRIVI, có khả năng phân tích tám chỉ số thực vật cứ sau 2-3 ngày thông qua tổng quan về bản đồ và biểu đồ cho mọi lĩnh vực được đánh dấu trên bản đồ vệ tinh. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cách AGRIVI có thể giúp bạn quản lý rủi ro trong sản xuất, hãy nhấp vào đây để tìm hiểu thêm.

Xem thêm  Thu hồi sản phẩm: Hướng dẫn quản lý từng bước cho nông dân và công ty thực phẩm