Minh bạch: Yếu tố then chốt để quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả

Minh bạch: Yếu tố then chốt để quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả

Minh bạch: Yếu tố then chốt để quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả

Trong vài năm qua, minh bạch đã trở thành một thuật ngữ phổ biến. Tính minh bạch không chỉ trở thành một trong những yêu cầu thường xuyên của người tiêu dùng mà còn tạo nên sự phổ biến trong quản lý chuỗi cung ứng. Vậy tính minh bạch tác động như thế nào đến các tiêu chuẩn trong quản lý chuỗi cung ứng?

Hợp tác và minh bạch là điều kiện tiên quyết để thành công

Để sản xuất các sản phẩm cụ thể như thực phẩm, đồ uống, giấy vệ sinh, tã lót hay thậm chí là quần áo, các công ty chế biến cần đảm bảo đủ số lượng nguyên liệu thô, tức là các loại cây trồng, được giao cho đến một khoảng thời gian cụ thể, với mức giá đã được xác định trước và được sản xuất theo một bộ tiêu chuẩn chất lượng. Vì mục đích đó, họ hợp tác với mạng lưới nông dân, thường được tổ chức theo nhóm theo loại cây trồng hoặc khu vực.

Sự hợp tác giữa công ty chế biến và nông dân có xu hướng là một tình huống đôi bên cùng có lợi, trong đó công ty chế biến có thể đồng ý về một số lượng cây trồng cụ thể được mua theo giá và tiêu chuẩn chất lượng được xác định trước. Mặt khác, nông dân được hưởng lợi bằng cách đảm bảo rằng họ sẽ bán một lượng sản phẩm cụ thể với mức giá đã được bảo đảm.

Xem thêm  Dự báo thời tiết như một đồng minh của nông dân trong việc lập kế hoạch cho các hoạt động thực địa

Minh bạch: Yếu tố then chốt để quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả

Làm thế nào để đảm bảo quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả?

Việc đảm bảo nguồn cung liên tục cho cây trồng và giảm thiểu rủi ro sản xuất đồng thời đạt được sản xuất chất lượng, hiệu quả và bền vững là một thách thức đối với các công ty chế biến. Ngay tại đây, tính minh bạch đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả thông qua hai điểm chính:

Cung cấp sự tích hợp theo chiều dọc của chuỗi cung ứng và tìm nguồn cung ứng cây trồng (nông dân)
Giám sát hợp đồng và kế hoạch sản xuất theo thời gian thực.

Một trong những lý do chính tại sao các công ty chế biến hướng tới mục tiêu đạt được sự minh bạch hoàn toàn là quản lý tất cả nông dân trong danh mục đầu tư của họ thông qua một nền tảng tập trung cho phép họ có cái nhìn sâu sắc chính xác về quy trình của nông dân bất cứ lúc nào.

Các công ty chế biến có cái nhìn sâu sắc về sản xuất theo thời gian thực của nông dân trên từng loại cây trồng, giống và cánh đồng có thể dễ dàng đưa ra dự đoán năng suất và dựa vào đó dự đoán khoảng cách năng suất tiềm ẩn. Không chỉ vậy, một chuỗi cung ứng lành mạnh cần có sự minh bạch liên quan đến việc theo dõi năng suất trên mỗi nông dân, cây trồng, cánh đồng và giống, mà họ còn cần theo dõi việc thực hiện hợp đồng. Lý do đằng sau đó là giám sát thực thi cho phép điều chỉnh linh hoạt các kế hoạch sản xuất.

Xem thêm  Tăng cường sản xuất tại địa phương với nông nghiệp kỹ thuật số

Nông nghiệp kỹ thuật số- Bước ngoặt cho sự minh bạch hoàn toàn

Có một lý do tại sao các nhà quản lý công nghiệp chế biến ngày nay là những người may mắn. Họ có đặc quyền được sống trong kỷ nguyên của Phần mềm quản lý trang trại và nông nghiệp kỹ thuật số, trong đó việc số hóa các quy trình tìm nguồn cung ứng cây trồng giúp đơn giản hóa việc quản lý chuỗi cung ứng tổng thể thông qua việc giám sát các hợp đồng và kế hoạch sản xuất theo thời gian thực.

Minh bạch: Yếu tố then chốt để quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả

Bằng cách quản lý các quy trình của chuỗi cung ứng thông qua nền tảng nông nghiệp kỹ thuật số tập trung, công ty cung cấp cho nông dân thông tin chi tiết theo thời gian thực về sức khỏe cây trồng, rủi ro và điều kiện khí hậu, đồng thời cho phép họ đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.

AGRIVI 360 Agricultural Supply Chain là một phần mềm quản lý chuỗi cung ứng nông nghiệp mạnh mẽ được thiết kế riêng để hỗ trợ các công ty chế biến tạo ra chuỗi cung ứng bền vững và hiệu quả.