Lưu trữ thẻ: nhiễm bệnh từ đá lạnh

Bạn có thể bị bệnh từ đá lạnh bị ô nhiễm?

Bạn có thể bị bệnh từ đá lạnh bị ô nhiễm?

Bạn có thể bị bệnh từ đá lạnh bị ô nhiễm? Các báo cáo gần đây do nhà sản xuất máy làm đá Ice-O- Matic đưa ra cho thấy gần 40% người vận hành thừa nhận rằng họ không biết máy làm đá và đặc biệt là các bộ lọc nước cần được vệ sinh […]