Thực hành Tốt nhất để Sử dụng Dư lượng Thực vật

Thực hành Tốt nhất để Sử dụng Dư lượng Thực vật

Thực hành Tốt nhất để Sử dụng Dư lượng Thực vật

Tàn dư thực vật là các vật liệu cây trồng như thân, lá và rễ còn sót lại trên đồng ruộng sau khi thu hoạch. Trước đây, nông dân coi phụ phẩm cây trồng là rác, thường bị lửa thiêu hủy. Tuy nhiên, ngày nay phương pháp này không được khuyến khích và rất ít được nông dân sử dụng. Có hai cách khác nhau để quản lý phụ phẩm cây trồng. Phương pháp đầu tiên là làm đất trước khi trồng khi tàn dư thực vật được đưa vào đất. Một phương thức canh tác hiện đại khác là giảm làm đất hoặc canh tác không làm đất, trong đó tàn dư cây trồng được để lại trên bề mặt và việc trồng trọt được thực hiện mà không cần làm đất.

Kết hợp dư lượng cây trồng vào đất

Mục đích chính của việc cày tàn dư cây trồng là để cải thiện chất hữu cơ của đất. Cày ở độ sâu 20-30 cm cùng với việc bón phân đạm (Urê, CAN) làm giàu mùn cho đất và cũng ngăn ngừa sự suy giảm đạm. Những người nông dân quản lý cánh đồng của họ với phương pháp này, dựa vào những lợi thế sau dư lượng cây trồng:

    • Các chất dinh dưỡng tái chế được loại bỏ bởi một loại cây trồng đang phát triển
    • Duy trì hoặc tăng chất hữu cơ của đất cung cấp chất nền cho vi sinh vật đất và tăng thành phần hữu cơ của đất
  • Hấp thụ tốt hơn những giọt mưa làm giảm khả năng xói mòn.
Xem thêm  Cải thiện chất lượng đất với cây che phủ

Ngoài việc cày xới tàn dư cây trồng, người nông dân cũng có thể bao gồm trong việc quản lý trang trại của mình, việc cày xới cây che phủ tức là phân xanh. Nó làm giàu chất hữu cơ cho đất, cải thiện hoạt động sinh học của nó, cung cấp khả năng tiếp cận chất dinh dưỡng tốt hơn và cho phép thoát nước sinh học trên đất nặng hơn. Nó cũng có tác động thuận lợi đối với cả đất nặng và đất cát và được khuyến khích mạnh mẽ trên đất chỉ được bón bằng phân khoáng hóa học.

Thực hành Tốt nhất để Sử dụng Dư lượng Thực vật

Dư lượng cây trồng – Quản lý không làm đất

Không làm đất là một thực hành trang trại hiện đại, chủ yếu được sử dụng bởi nông dân ở Hoa Kỳ. Gần 40% mẫu đất trồng trọt không được cày xới và hơn 10 triệu mẫu cây che phủ đã được gieo hạt trên khắp đất nước. Phương pháp này dựa trên việc để lại tàn dư cây trồng trên đồng ruộng và gieo trực tiếp cây trồng mới vào đất đã được cày xới. Canh tác không làm đất đòi hỏi các biện pháp thực hành khác nhau để duy trì năng suất cao hơn, chẳng hạn như trồng cây che phủ, bón phân và sử dụng thuốc trừ sâu, để đạt được các đặc tính tốt hơn của đất. Canh tác không làm đất cũng có nhiều lợi thế trên đất:

    • Tàn dư thực vật trên bề mặt đất có tác dụng làm mát đất, tăng độ ẩm cho đất và hạn chế bốc hơi nước; tàn dư cây trồng bảo vệ đất khỏi xói mòn và phục vụ như một nguồn carbon
    • Máy móc hạng nặng được giảm bớt; canh tác không làm đất chỉ sử dụng máy gieo hạt, do đó ngăn ngừa đất bị nén chặt và đóng vảy trên bề mặt. Điều này giúp cây nảy mầm và mọc rễ sâu dễ dàng hơn. Do đó, nó dẫn đến giảm xáo trộn cho đất
  • Các chi phí canh tác như lao động, chi phí máy móc và nhiên liệu đều giảm.
Xem thêm  Bón phân

Không làm đất yêu cầu thiết bị gieo hạt không làm đất đặc biệt có đĩa (độ xáo trộn thấp) hoặc máy xới nhỏ (độ xáo trộn cao hơn) để mở một khe hẹp vào đất phủ đầy tàn dư chỉ đủ rộng để đặt hạt xuống đất và che phủ chúng với đất. Mục tiêu là di chuyển càng ít đất càng tốt để không mang hạt cỏ dại lên bề mặt và không kích thích chúng nảy mầm. Không có hoạt động làm đất nào khác được thực hiện. Phần còn lại từ các vụ trước sẽ phần lớn không bị xáo trộn trên bề mặt đất dưới dạng lớp phủ.

Thực hành Tốt nhất để Sử dụng Dư lượng Thực vật

Máy gieo hạt không làm đất đặc biệt

Các quyết định là một phần của quản lý trang trại

Mỗi nông dân phải đối mặt với một số nghi ngờ và đấu tranh trong việc đưa ra quyết định về các phương pháp quản lý trang trại tốt nhất. Khi quyết định quản lý tàn dư cây trồng của mình, người nông dân cần biết rằng cả việc cày xới và không làm đất đều là những phương pháp canh tác tốt với những lợi thế khác nhau. Điều quan trọng là tránh đốt tàn dư cây trồng vì chúng đóng một vai trò quan trọng trong việc cải thiện quản lý đất do đó có thể làm hỏng các đặc tính của đất. Phần mềm quản lý trang trại AGRIVI hỗ trợ mọi kỹ thuật canh tác. Bằng cách sử dụng AGRIVI, bạn có thể theo dõi tất cả các hoạt động của trang trại từ gieo hạt đến thu hoạch cũng như hàng tồn kho và tài chính.

Xem thêm  Độ ẩm cao làm tăng nguy cơ mắc bệnh cây trồng

Bất kể người nông dân quản lý sản xuất cây trồng của mình như thế nào, phần mềm AGRIVI luôn hỗ trợ đắc lực.