Kim Nguyễn FoodTech

Thông tin về các hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực cung cấp giải pháp công nghệ, dây chuyền thiết bị cho các nhà máy sản xuất chế biến thực phẩm, đồ uống có chất lượng cao tại Việt Nam.

Kim Nguyễn FoodTech