Kim Nguyễn Horeca

Thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Kim Nguyễn Horeca trong việc cung cấp các thiết bị, máy móc có chất lượng cao nhập khẩu từ Châu Âu sử dụng tốt, hiệu quả tại các nhà hàng, khách sạn tại Việt Nam.Kim Nguyễn Horeca