Hiển thị tất cả 5 kết quả

Thiết bị chiết rót vô trùng

Chuyên mục này chuyên đăng tải thông tin của các máy và thiết bị chuyên dùng cho quá trình chiết rót nước ép trái cây do Kim Nguyễn Corporation cung cấp có chất lượng cao và sử dụng hiệu quả trong các nhà máy sản xuất chế biến nước ép trái cây, rau quả,

 Nhóm thiết bị chiết rót vô trùng bao gồm:

  • Loại có 1 đầu rót, phù hợp rót dịch trái cây vào thùng phi 220L
  • Loại có 2 đầu rót, phù hợp rót dịch trái cây vào thùng phi 220L
  • Loại có 1 đầu rót, phù hợp rót thùng phi và 1 đầu rót vào bồn chứa 1000L
  • Loại có 2 đầu rót nhỏ, phù hợp rót túi 20L
  • Hệ thống bồn chứa, phối trộn nước ép trái cây vô trùng