Hiển thị tất cả 4 kết quả

Thiết bị bay hơi

Chuyên mục này đăng tải toàn bộ thông tin các thiết bị bay hơi chuyên dùng do Kim Nguyễn Corporation cung cấp có chất lượng cao, sử dụng hiệu quả trong các nhà máy sản xuất nước ép trái cây.

Thiết bị bay hơi là một hệ thống nhiều máy tích hợp, sử dụng phương thức truyền nhiệt để rút bớt lượng nước có tỏng dịch chất lỏng là nước ép trái cây.