Thiết bị bay hơi cô đặc tuần hoàn cưỡng bức

Thiết bị bay hơi cô đặc tuần hoàn cưỡng bức có công suất bay hơi nước từ 150 Kg/h  tới  5.000 Kg/ h do Tropical Food Machinery Srl nghiên cứu, chế tạo sử dụng trong hệ thống sản xuất nước ép trái cây cô đặc có độ nhớt khác nhau rất hiệu quả, được nhiều nhà sản xuất trên thế giới và Việt nam lựa chọn tin dùng.

Sản phẩm do Kim Nguyễn Corporation cung cấp tại Việt nam.

tu-van-ngay