Thiết bị tách dịch nước ép trái dứa thơm

Thiết bị tách dịch nước ép dứa thơm có công suất  từ 1.000 Kg/h  tới  20 tấn/ h quả dứa thơm tươi nguyên liệu đầu vào do Tropical Food Machinery Srl nghiên cứu, chế tạo sử dụng trong hệ thống sản xuất nước ép trái cây puree và cô đặc rất hiệu quả, được nhiều nhà sản xuất trên thế giới và Việt nam lựa chọn tin dùng.

Sản phẩm do Kim Nguyễn Corporation cung cấp tại Việt nam.

tu-van-ngay