Tag Archives: chế biến thực phẩm

Chuyển đổi số trong công nghiệp chế biến thực phẩm

Công nghệ thực phẩm

Ngày nay, hầu như trên các phương tiện truyền thông đều nhắc đến rất nhiều các cụm từ như Bigdata (dữ liệu lớn),  AI (trí tuệ nhân tạo) và Industrial 4.0 (công nghệ 4.0). Các cụm từ này có ảnh hưởng đến việc số hóa một nhà máy thực phẩm không ? Liệu trong ngành […]