Lưu trữ thẻ: Chế biến thực phẩm

Công nghệ mới trong chế biến trái cây rau quả là sự tích hợp tự động hóa và trí tuệ nhân tạo

Khám phá Công nghệ mới trong chế biến trái cây, rau quả là sự tích hợp tự động hóa và trí tuệ nhân tạo. Tiến bộ vượt bậc trong lĩnh vực chế biến trái cây và rau quả đã đặt nền móng cho một cuộc cách mạng công nghệ đầy hứa hẹn: Công nghệ mới […]

Các lưu ý khi thiết kế nhà máy chế biến thực phẩm

Thiết kế bố trí mặt bằng nhà máy

Notes when designing a food processing plant In the ever-evolving world, the food industry plays an important and challenging role. With the increase in population, the increasing demand for safe, high-quality food has placed a series of strict requirements on food processing. In this context, food processing plant design plays a decisive role in ensuring […]