Category Archives: Uncategorized

Buying Boardroom Software

If your organization is certainly using a boardroom, you will want to shell out click this in an easy-to-use alternative. Using a boardroom software answer will ensure the team contains all the information they need to generate meetings visit smoothly. Boardroom software range from built-in online video conferencing, current editing, and offline voting. Each feature […]

Cơ Hội Mở Đường Cho Bưởi Việt Nam Xuất Khẩu

Bưởi Việt Nam

Một tin vui cho nông nghiệp Việt Nam, sau năm năm đàm phán và hoàn thiện các tiêu chuẩn cần thiết. Việt Nam đã chính thức có lô bưởi xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Một thị trường khó tính nhưng đầy tiềm năng.  Tại lễ công bố tại Bến Tre, Bộ NNPTNN khẳng định đây […]