Lưu trữ thẻ: hệ thống an toàn thực phẩm

Làm thế nào để thực hiện một hệ thống an toàn thực phẩm

Làm thế nào để thực hiện một hệ thống an toàn thực phẩm

Làm thế nào để thực hiện một hệ thống an toàn thực phẩm Xây dựng một hệ thống an toàn thực phẩm từ đầu là một việc rất khó thực hiện. Tuy nhiên, nó có thể được thực hiện! Dưới đây là các mẹo của chúng ta để bắt đầu: Đầu tiên, bạn cần biết […]

Khi nào cần thay dầu chiên?

Khi nào cần thay dầu chiên?

Khi nào cần thay dầu chiên? Làm sao chúng ta biết khi nào cần thay dầu chiên  Tất cả chúng ta đều đã nghe nói về sự nguy hiểm của dầu chiên trong nhà bếp và hầu hết các đầu bếp đã được đào tạo về cách nhận biết mùi, vị và hình thức của […]

Mẹo để cải thiện chất lượng và vệ sinh cho dịch vụ ăn uống

Mẹo để cải thiện chất lượng và vệ sinh cho dịch vụ ăn uống

Mẹo để cải thiện chất lượng và vệ sinh cho dịch vụ ăn uống Trong vài năm qua, đã có xu hướng các đầu bếp chuyển từ các dịch vụ ăn uống lớn hơn sang các cơ sở nhỏ chỉ có một hoặc hai người. Làm đầu bếp một mình sẽ đưa ra những thách […]