Lưu trữ thẻ: đông lạnh thực phầm

6 Hướng Dẫn Làm Đông Lạnh Thực Phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm

6 Hướng Dẫn Làm Đông Lạnh Thực Phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm

6 Hướng Dẫn Làm Đông Lạnh Thực Phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm Việc đông lạnh thực phẩm dù sống hay đã nấu chín được thiết kế để kéo dài thời hạn sử dụng của những sản phẩm này để chúng có thể được sử dụng ở giai đoạn sau. Tuy nhiên, việc kéo […]

Đồ dùng bằng gỗ trong nhà bếp

Đồ dùng bằng gỗ trong nhà bếp

Đồ dùng bằng gỗ trong nhà bếp Việc sử dụng đồ dùng bằng gỗ trong nhà bếp, bề mặt và thiết bị bằng gỗ là chủ đề gây tranh cãi từ lâu trong ngành vệ sinh an toàn thực phẩm. Mỗi người dường như có ý kiến xác đáng của riêng họ, với nghiên cứu […]

Làm thế nào để thực hiện một hệ thống an toàn thực phẩm

Làm thế nào để thực hiện một hệ thống an toàn thực phẩm

Làm thế nào để thực hiện một hệ thống an toàn thực phẩm Xây dựng một hệ thống an toàn thực phẩm từ đầu là một việc rất khó thực hiện. Tuy nhiên, nó có thể được thực hiện! Dưới đây là các mẹo của chúng ta để bắt đầu: Đầu tiên, bạn cần biết […]