Lưu trữ thẻ: dịch vụ ăn uống

Mẹo để cải thiện chất lượng và vệ sinh cho dịch vụ ăn uống

Mẹo để cải thiện chất lượng và vệ sinh cho dịch vụ ăn uống

Mẹo để cải thiện chất lượng và vệ sinh cho dịch vụ ăn uống Trong vài năm qua, đã có xu hướng các đầu bếp chuyển từ các dịch vụ ăn uống lớn hơn sang các cơ sở nhỏ chỉ có một hoặc hai người. Làm đầu bếp một mình sẽ đưa ra những thách […]

Hộp các tông có hại cho an toàn thực phẩm trong Nhà bếp không?

Hộp các tông có hại cho an toàn thực phẩm trong Nhà bếp không?

Hộp các tông có hại cho an toàn thực phẩm trong Nhà bếp không? Hộp các tông trong an toàn thực phẩm là không thể tránh khỏi khi sản xuất và vận chuyển các sản phẩm thực phẩm. Đó là một cách tiết kiệm chi phí để có thể vận chuyển sản phẩm. Và có […]

Nhiệt kế an toàn thực phẩm trong nhà bếp 

Nhiệt kế an toàn thực phẩm trong nhà bếp 

Nhiệt kế an toàn thực phẩm trong nhà bếp  Sử dụng nhiệt kế an toàn thực phẩm trong nhà bếp để kiểm soát nhiệt độ là một phần quan trọng của vệ sinh nhà bếp và an toàn thực phẩm và là một phần của trụ cột an toàn thực phẩm . Làm mát, hâm […]