Lưu trữ thẻ: bùng phát dịch

Cập nhật đợt bùng phát Listeriosis

Cập nhật đợt bùng phát Listeriosis

Cập nhật đợt bùng phát Listeriosis Cập nhật đợt bùng phát bệnh listeriosis tính đến ngày 23 tháng 12 năm 2018 (cập nhật trước ngày 04 tháng 4 năm 2018) Listeriosis bùng phát ở Nam Phi chính thức kết thúc Bộ trưởng Y tế, Tiến sĩ Aaron Motsoaledi tuyên bố rằng đợt bùng phát bệnh […]