Lưu trữ thẻ: Nông nghiệp số

3 cách sâu bệnh góp phần làm giảm năng suất cây trồng

3 cách sâu bệnh góp phần làm giảm năng suất cây trồng

3 cách sâu bệnh góp phần làm giảm năng suất cây trồng Đại dịch COVID-19 đã và đang gây ra những tác động làm suy yếu hầu hết mọi ngành của nền kinh tế toàn cầu. Thật không may, ngành nông nghiệp cũng không ngoại lệ và không bị ảnh hưởng. Đối với những người […]

Đầu tư vào Công nghệ Nông nghiệp Kỹ thuật số và Thời gian Hoàn vốn

Đầu tư vào Công nghệ Nông nghiệp Kỹ thuật số và Thời gian Hoàn vốn

Đầu tư vào Công nghệ Nông nghiệp Kỹ thuật số và Thời gian Hoàn vốn Sự gián đoạn chuỗi cung ứng, giá đầu vào và chi phí lao động tăng, bất ổn địa chính trị cùng với những thách thức chung về biến đổi khí hậu hiện đang ảnh hưởng đến lĩnh vực nông nghiệp […]

Trang trại có thể làm gì để bảo vệ khả năng sinh lời của họ?

Trang trại có thể làm gì để bảo vệ khả năng sinh lời của họ?

Trang trại có thể làm gì để bảo vệ khả năng sinh lời của họ? Năm 2023 bắt đầu với việc các trang trại ở tất cả các khu vực địa lý có mối quan tâm lớn về lợi nhuận. Trong 2 năm gần đây, lạm phát làm tăng chi phí sản xuất đáng kể, […]