Lưu trữ thẻ: ngày an toàn thực phẩm

Ngày An toàn Thực phẩm Thế giới 2020

Ngày An toàn Thực phẩm Thế giới 2020

Ngày An toàn Thực phẩm Thế giới 2020 An toàn thực phẩm, việc của mọi người Ngày An toàn Thực phẩm Thế giới 2020 (WFSD) lần thứ hai sẽ được tổ chức vào ngày 7 tháng 6 năm 2020 nhằm thu hút sự chú ý và truyền cảm hứng hành động giúp ngăn ngừa, phát […]