Lưu trữ thẻ: ngày an toàn thực phẩm thế giới

Ngày An toàn Thực phẩm Thế giới 2021

Ngày An toàn Thực phẩm Thế giới 2021

Ngày An toàn Thực phẩm Thế giới 2021 Ngày An toàn Thực phẩm Thế giới (WFSD) được tổ chức vào ngày 7 tháng 6 năm 2021 nhằm thu hút sự chú ý và truyền cảm hứng hành động giúp ngăn ngừa, phát hiện và quản lý các rủi ro từ thực phẩm, góp phần đảm […]

Ngày An toàn Thực phẩm Thế giới đầu tiên 7 tháng 6 năm 2019

Ngày An toàn Thực phẩm Thế giới đầu tiên 7 tháng 6 năm 2019

Ngày An toàn Thực phẩm Thế giới đầu tiên 7 tháng 6 năm 2019 Chủ đề năm 2019: An toàn thực phẩm, Doanh nghiệp của mọi người Chủ đề của Ngày An toàn Thực phẩm Thế giới đầu tiên ngày 7 tháng 6 năm 2019 khai mạc năm nay kêu gọi tất cả chúng ta […]