Lưu trữ thẻ: vi khuẩn

Ngày An toàn Thực phẩm Thế giới 2020

Ngày An toàn Thực phẩm Thế giới 2020

Ngày An toàn Thực phẩm Thế giới 2020 An toàn thực phẩm, việc của mọi người Ngày An toàn Thực phẩm Thế giới 2020 (WFSD) lần thứ hai sẽ được tổ chức vào ngày 7 tháng 6 năm 2020 nhằm thu hút sự chú ý và truyền cảm hứng hành động giúp ngăn ngừa, phát […]

Ngày An toàn Thực phẩm Thế giới đầu tiên 7 tháng 6 năm 2019

Ngày An toàn Thực phẩm Thế giới đầu tiên 7 tháng 6 năm 2019

Ngày An toàn Thực phẩm Thế giới đầu tiên 7 tháng 6 năm 2019 Chủ đề năm 2019: An toàn thực phẩm, Doanh nghiệp của mọi người Chủ đề của Ngày An toàn Thực phẩm Thế giới đầu tiên ngày 7 tháng 6 năm 2019 khai mạc năm nay kêu gọi tất cả chúng ta […]

Cập nhật đợt bùng phát Listeriosis

Cập nhật đợt bùng phát Listeriosis

Cập nhật đợt bùng phát Listeriosis Cập nhật đợt bùng phát bệnh listeriosis tính đến ngày 23 tháng 12 năm 2018 (cập nhật trước ngày 04 tháng 4 năm 2018) Listeriosis bùng phát ở Nam Phi chính thức kết thúc Bộ trưởng Y tế, Tiến sĩ Aaron Motsoaledi tuyên bố rằng đợt bùng phát bệnh […]